Galeria rodziny Bronicz

Galeria rodziny Bronicz

Nazwisko Bronicz jest nazwiskiem rodowym. Moi przodkowie przybyli w dziewiętnastym wieku z terenów dawnej Rzeczypolpolitej na terytorium obecnej Łotwy do miejscowości Wielony / obecnie Vilani/. Tam też 13 października 1883 r. urodził się mój dziadek Edward Bronicz, jako jeden z ośmiorga rodzeństwa. Ojciec mojego dziadka Józef Bronicz był leśniczym w lasach hrabiego Potockiego, jego matka Zuzanna Grejszl była rodowitą Łotyszką Edward Bronicz w latach 1908-1912 służył w armii carskiej w kompanii reprezentacyjnej cara

Wielony Łotwa , Edward Bronicz czwarty z lewej strony w drugim rzędzie
Dziadek przy maszynie
Zdjęcie grupowe z pracownikami Zakładów Putiłowskich w Perersburgu , 1909 rok , Edward Bronicz piąty z lewej strony w drugim rzędzie
Mój dziadek Edward Bronicz przy turbinie ( pierwszy z prawej strony) , 1934 rok
Mój tata Alfred Bronicz ,koniec lat czterdziestych