Rodzinne korzenie

Korzenie rodzinne

Rodzina Bronicz

        Nazwisko Bronicz jest nazwiskiem rodowym. Moi przodkowie przybyli w dziewiętnastym wieku z terenów dawnej Rzeczypolpolitej na terytorium obecnej Łotwy do miejscowości Wielony / obecnie Vilani/. Tam też 13 października 1883 r. urodził się mój dziadek Edward Bronicz, jako jeden z ośmiorga rodzeństwa. Ojciec mojego dziadka Józef Bronicz był leśniczym w lasach hrabiego Potockiego, jego matka Zuzanna Grejszl była rodowitą Łotyszką Edward Bronicz w latach 1908-1912 służył w armii carskiej w kompanii reprezentacyjnej cara. Zawsze intrygowało mnie , ileż to koronowanych głów musiał widzieć w tamtym czasie, oraz ilu królom i książętom salutował...Po odbyciu służby wojskowej pracował w Zakładach Putiłowskich w Petersburgu.

5bs
Fot.1 Fotografia zbiorcza z Zakładów Putiłowskich w Petersburgu. Edward Bronicz piąty w drugim rzędzie od lewej strony.

       Po wybuchu rewolucji w 1917 roku, bojąc się o swoje życie trafił do Polski. Będąc wysokiej klasy specjalistą od turbin pracował w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku w wielu fabrykach i elektrowniach na terenie Polski. W końcu osiadł w Chodakowie,  gdzie podjął pracę w Fabryce Przędzy i Tkanin Sztucznych  „CHODAKÓW” S.A. Mój tata Alfred Bronicz poszedł w ślady ojca. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej pracował przeszło czterdzieści lat w Chodakowskich Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex” w Sochaczewie. Był długoletnim Głównym Energetykiem zakładów oraz zastępcą dyrektora d/s technicznych.

       Moja mama Maria Bronicz ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie /Wydział Stomatologii/. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Ośrodku Zdrowia w Chodakowie.

 

   

Rodzina Ostaszewskich   

        Nazwisko Ostaszewski podobnie jak nazwisko Bronicz jest nazwiskiem rodowym. Mój  pradziadek Jan Ostaszewski , noszący wtedy jeszcze przed nazwiskiem człon Ostoja, pojął za żonę Zofię Żyro / rodowitą Francuzkę. ,  której dziadkowie i rodzice osiedli  pod Warszawą po kampanii napoleońskiej/  . Jan i Zofia Ostaszewscy mieli pięciu synów, tj  Józefa, Ignacego , Marcelego , Antoniego i Władysława  oraz  córkę  Michalinę .  

445x319_skan_001


Fot.2 Zdjęcie wykonane w Zakładzie Fotograficznym Karoli & Push w Warszawie.

       Mój dziadek Józef Ostaszewski ożenił się  z Antoniną z Grudzińskich, pochodząca z typowej rodziny mieszczańskiej, posiadającej kilka sklepów w Warszawie. Z relacji rodzinnych wiem , że ojciec Antoniny Grudzińskiej  Antoni Grudziński  miał pracownię szewską, a jej matka Maria Grudzińska  /z domu Biernatowicz/ prowadziła kwiaciarnię. Moja babcia Antonina Ostaszewska  prowadziła Sklep Kolonialny na Ochocie na ulicy Węgierskiej . Pamiętam jak opowiadała mi ,jak przyjmowała sprzedawczynie do pracy . Wcześniej zapraszała je na obiad i patrzyła , jak jedzą .  Jak jadły z zadowoleniem i kosztowały różnych potraw, przyjmowała je później do pracy , a jak nie , dziękowała za chęć podjęcia pracy .Zawsze   bowiem mówiła , „Jaki kto do roboty , taki  do jedzenia...” Antonina i Józef Ostaszewscy  mieli dwoje dzieci, Aleksego i Marię.  Maria Ostaszewska wyszła za mąż za Alfreda Bronicz, a Aleksy Ostaszewski  pojął za żonę Krystynę Człapa.