Podróże

Podróże

 

1. Wenecka Przygoda 
Wiadomości  Skierniewickie nr 32  1985
2. Byłem w Monte Carlo  
Wiadomości Skierniewickie  nr 39  1985
3. Nie tylko Romeo i Julia   
Wiadomości Skierniewickie  nr 19  1986
4. Na szwajcarskim Szlaku  
Wiadomości Skierniewickie  nr 29  1986
5. Na moście w Avignon     
Wiadomości Skierniewickie  nr 27   1987