Chodakowska fabryka jedwabiu - lata powojenne

Orkiestra zakładowa pod batutą Leona Zawodnego, lata siedemdziesiąte
Orkiestra zakładowa pod batutą Leona Zawodnego, lata siedemdziesiąte
Występy chóru mieszanego pod kierownictwem Leszka Wojciechowskiego w Starym Domu Kultury w Chodakowie, lata pięćdziesiąte
Wycieczka Koła SIT z fabryki jedwabiu w Chodakowie do Szczecina , starszy Pan to Tadeusz Kowalewski, redaktor naczelny "Głosu Chodakowa", 1960 rok
Wydział elektryczny fabryki jedwabiu w Chodakowie, jedyny mężczyzna to kierownik oddzialu Kazimierz Ulmer
Młodzi pianiści po koncercie w Domu Kultury, lata siedemdziesiąte