Chodaków

rzedszkole w Chodakowie, koniec lat pięćdziesiątych

W 1825 roku Chodaków liczył sobie 11 domów i 122 mieszkańców. Prawie sto lat później, w 1921 było to 15 domów i 121 mieszkańców.

Do 1954 roku istniała wiejska gmina Chodaków, a w 1954 roku przez krótki czas gromada Chodaków. W latach 1954 - 1966 posiadał prawa osiedla miejskiego. Od 1967 roku do 1977 roku Chodaków był samodzielnym miastem. Aktem prawnym przyznającym prawa miejskie dla Chodakowa jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 1966 roku Nr 52 poz. 318. Aktem prawnym natomiast kończącym żywot miasta Chodakowa poprzez włączenie obszaru miasta Chodakowa do miasta Sochaczewa jest Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 roku w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach bielskim, częstochowskim, kaliskim, przemyskim, skierniewickim i szczecińskim opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 1976 roku Nr 41 poz. 245.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, koniec lat czterdziestych, pierwszy z prawej Ireneusz Panfil
Mó j tata Alfred Bronicz Elektrociepłownia w fabryce jedwabiu w Chodakowie
Pracownicy Elektrociepłowni w Fabryce jedwabiu wChodakowie, pierwszy z prawej Alfred Bronicz
Uczniowie szkoły powszechnej w Chodakowie , lata czterdzieste