Kozłów Biskupi

W oddali kosciół w Kozłowie , lata pięćdziesiąte

We wsi nieopodal mostu, na prawym wysokim brzegu Bzury znajduje się ceglany gotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kilkakrotnie zniszczony i odbudowywany. Parafia erygowana w 1226 roku. Pierwotny kościół fundowany był w XII wieku, w obecnej formie pochodzi z 1443 roku.

W r. 1253 odbyła się w Kozłowie według Rocznika Wielkopolskiego konsekracja Piotra biskupa poznańskiego, a razem z nim i Wita dominikanina na biskupa Litwy. Obrzędu dopełnił arcybiskup gnieźnieński Pełka.

Według tablic informacyjnych na terenie kościelnym, w 1410 roku, jak odnotowuje w swych kronikach Jan Długosz, kościół w Kozłowie Biskupim był miejscem postoju króla Władysława Jagiełły, który śpieszył tędy z Wolborza ku polom Grunwaldu. 28-30 VI 1410 roku do obozu królewskiego przybył goniec z wiadomością od Księcia Litewskiego Witolda, że śpiesząca od wschodu armia litewsko-ruska znajduje się przy ujściu Narwi i prosi o przesłanie posiłków dla osłonięcia przeprawy . Powyższa wiadomość stała się sygnałem dla króla Jagiełły do przeprawy sił głównych przez Wisłę w okolicach Czerwińska, co tez rozpoczęło się 1 lipca 1410 roku.

W oddali koścół Kozłowie... letni spacer nad rzeką...
Nad Bzurą, ..czy mnie jeszcze pamietasz...
W oddali kosciół w Kozłowie , lata pięćdziesiąte
Ciekawe, kto odgadnie, gdzie to było...